Іскович-Лотоцький Ростислав Дмитрович

Навчально-методична робота

 

Дисципліни та навчально-методичні матеріали

1. "Приводи автоматизованого устаткування"

- Робочий план РП_ПАУ_ДФН_маг_2017-2018 (218,50kb)

- Робоча навчальна програма NP_PAU (242,55kb)   

- Навчальний посібник (конспект лекцій) pau (4,98Mb) 

- Методичні вказівки до лабораторних робіт Мет_лаб_ПАУ (987,10kb) 

- Методичні вказівки до практичних робіт Метод_вказ_пр_роботи (1,53Mb) 

- Методичні вказівки до СРС Метод_вказівки до СРС ПАУ (134,60kb) 

- Питання на колоквіуми Перелік питань з ПАУ колоквіуми (37,00kb)

- Питання на іспит Екзаменаційні питання з ПАУ (34,00kb)

2. "Гідравліка, гідро- та пневмоприводи"

- Робочий план РП_ГПП_ЗФН_2017-2018 (175,84kb) 

- Конспект лекцій Лекції ГПП (956,97kb) 

- Методичні вказівки до лабораторних робіт ГПП 

- Методичні вказівки до СРС Метод_СРС_ГПП (591,39kb) 

- Методичні вказівки до контрольної роботи Методичні вказівки КР Г та ГПП (1,38Mb) 

- Питання на іспит Екзаменаційні питання ГПП (100,82kb) 

3. "Системи вібраційних приводів технологічних машин"

- Робочий план СВПТМ_роб план_ДФН_2016 (154,63kb) 

- Робоча навчальна програма СВПТМ_РобПрогр_2016 (227,77kb) 

- Методичні вказівки до лабораторних робіт Методичні_вказівки_ЛР (1,85Mb) 

- Методичні вказівки до СРС Методичні вказівки СРС СВПТМ (111,63kb) 

- Питання на колоквіуми Перелік питань модуль 1 (79,35kb) Перелік питань модуль 2 (80,42kb) 

- Питання на іспит Питаня до іспиту (82,81kb) 

4. "Спеціальні процеси та машини обробки тиском"

- Робочий план СПМОТ_Робочий_План_2016 (133,42kb) 

- Робоча навчальна програма СПМОТ_РобПрогр_2016 (226,63kb) 

- Навчальний посібник Навч_пос_СПМОТ (2,92Mb) 

- Методичні вказівки до практичних робіт Метод_практ_СПМОТ (2,22Mb) 

- Методичні вказівки до СРС Методичні вказівки СРС СПМОТ (108,83kb) 

- Питання на колоквіуми Перелік питань модуль 1 (78,54kb) Перелік питань модуль 2 (79,90kb) 

- Питання на іспит Питання (78,97kb)

4. "Теорія різання"

- Робочий план ТР_роб план_ЗФН_2017-2018 (143,72kb) 

- Робоча навчальна програма Роб_прогр_ТР (284,35kb)

- Методичні вказівки до лабораторних робіт Метод_лаб_роб_ТР (2,97Mb) 

- Методичні вказівки до практичних робіт Метод_практ_роб_ТР (925,27kb) 

 

Навчально-методичні розробки

1. Іскович-Лотоцький Р. Д., Севостьянов І. В. Приводи автоматизованого устаткування. Навчальний посібник. Ч. ІІ - Вінниця: ВДТУ, 2002. – 93 с.

2. Іскович-Лотоцький Р. Д., Севостьянов І. В. Приводи автоматизованого устаткування. Навчальний посібник. Ч. ІІІ - Вінниця: ВДТУ, 2002. – 80 с.

3. Іскович-Лотоцький Р. Д., Севостьянов І. В. Приводи автоматизованого устаткування. Навчальний посібник. Ч. ІV - Вінниця: ВДТУ, 2002. – 106 с.

4. Іскович-Лотоцький Р. Д., Севост’янов І. В. Історія інженерної діяльності. Навчальний посібник. Ч. І. - Вінниця: ВДТУ, 2003. – 123 с.

5. Іскович-Лотоцький Р. Д., Севост’янов І. В. Історія інженерної діяльності. Навчальний посібник. Ч. ІІ. - Вінниця: ВДТУ, 2003. – 127 с.

6. Іскович-Лотоцький Р. Д., Севост’янов І. В. Історія інженерної діяльності. Навчальний посібник. Ч. ІІІ. - Вінниця: ВДТУ, 2003. – 121 с.

7. Іскович-Лотоцький Р. Д., Севост’янов І. В. Приводи автоматизованого устаткування. Навчальний посібник. - Вінниця: «УНІВЕРСУМ – Вінниця», 2004. – 205 с.

8. Іскович-Лотоцький Р. Д. Вібраційні та віброударні пристрої для розвантаження транспортних засобів: монографія / Р.Д. Іскович-Лотоцький, Я.В. Іванчук.-Вінниця : ВНТУ, 2012-156 с.

9. Іскович-Лотоцький Р. Д. Системи автоматизованого проектування устаткування автоматизованого виробництва. Лабораторний практикум / Іскович-Лотоцький Р. Д., Булига Ю. В., Іванчук Я. В. — Вінниця : ВНТУ, 2012 — 84 с.

10. Іскович-Лотоцький Р. Д. Системи автоматизованого проектування устаткування автоматизованого виробництва. Практикум. Самостійна та індивідуальна робота студентів: навчальний посібник / Іскович-Лотоцький Р. Д., Булига Ю. В., Іванчук Я. В. — Вінниця : ВНТУ, 2012 — 118 с.

11. Іскович-Лотоцький Р. Д. Методичні вказівки до практичної, самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни "Основи САПР" для студентів напряму 6.050503 – «Машинобудування» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр / Уклад. Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, Я. В. Іванчук. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 37 с.

12. Іскович-Лотоцький Р. Д. Методичні вказівки до практичної, самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни "Теорія механізмів і машин" для студентів для напрямів 6.050502 – «Інженерна механіка», 6.050503 - «Машинобудування»; 6.070106 – «Автомобільний транспорт» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Уклад. Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, Я. В. Іванчук. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 19 с.

13. Іскович-Лотоцький Р. Д. Методичні вказівки до практичної, самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни "САПР верстатних комплексів та інструментального забезпечення" для спеціалістів і магістрів спеціальностей 7.05050301, 8.05050301 – «Металорізальні верстати і системи»/ Уклад. Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, Я. В. Іванчук. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 50 с.

14. Іскович-Лотоцький Р. Д. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "САПР верстатних комплексів та інструментального забезпечення" для спеціалістів і магістрів спеціальностей 7.05050301, 8.05050301 – «Металорізальні верстати і системи» / Уклад. Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, Я. В. Іванчук. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 34 с.