Іскович-Лотоцький Ростислав Дмитрович

Кафедра: Кафедра Галузевого машинобудування
Посада: професор

Публікації

Інші (6)

1. Методичні вказівки до практичної, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи САПР» [Електронний ресурс] : для студентів спеціальностей 133 – «Галузеве машинобудування : електронне видання / уклад. : Р. Д. Іскович–Лотоцький, Я. В. Іванчук, Я. П. Веселовський. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 93 с.
2. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Спеціально процеси та машини обробки тиском» для студентів напряму підготовки «магістр» спеціальності 133 - «Галузеве машинобудування» [Текст] / уклад. : Р. Д. Іскович-Лотоцький, Є. І. Івашко. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - 77 с.
3. Іскович- Лотоцький Р. Д. Методичні вказівки до практичної, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Теорія механізмів і машин» [Електронний ресурс] : для студентів спеціальностей 131 – «Прикладна механіка», 133 – «Галузеве машинобудування»; 275 – «Транспортні технології» : електронне видання / уклад. : Р. Д. Іскович- Лотоцький, Ю. В. Булига, Я. В. Іванчук. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 60 с.
4. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи зі спеціальності "Металорізальні верстати та системи" [Текст] / уклад. : Р. Д. Іскович-Лотоцький, Л. К. Поліщук. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 43 с.
5. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Гідравліка та гідропневмопривод" [Текст] / уклад. : Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 66 с.
6. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) зі спеціальності "Металорізальні верстати та системи" [Текст] / уклад. : Р. Д. Іскович-Лотоцький, Л. К. Поліщук, Р. Р. Обертюх. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 45 с.

Книги (1)

1. Гидропривод сваепогружающих и грунтоуплотняющих машин [Текст] / М. Е. Иванов, И. Б. Матвеев, Р. Д. Искович-Лотоцкий [и др.] . - Москва : "Машиностроение", 1977. - 174 с.

Монографії (6)

1. N. Veselovska, S. Shargorodsky, V. Rutkevych, R. Iskovych-Lototsky, Z. Omiotek, O. Mamyrbaev, and U. Zhunissova. Analysis of the character of change of the profilogram of micro profile of the processed surface.Mechatronic Systems 2 Applications in Material Handling Processes and Robotics.2022.PP.165-175.
2. Іскович-Лотоцький Р. Д. Технологія моделювання оцінки параметрів формоутво-рення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом [Текст] : монографія / Р. Д. Іскович-Лотоцький, О. В. Зелінська, Я. В. Іванчук. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 152 с. – ISBN 978-966-641-723-0.
3. Іскович-Лотоцький, Р. Д. Використання гідроімпульсного приводу в обладнанні переробних виробництв [Текст] : монографія / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Р. Р. Обертюх, О. В. Поліщук. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 110 с. - ISBN 978-966-641-523-6.
4. Віброабразивна обробка деталей на установках з гідроімпу- льсним приводом : монографія / Р. Д. Іскович-Лотоцький, О. Д. Манжілевський. — Вінниця : ВНТУ, 2013. — 156 с." /> <meta name="DC.identifier" content="978-966-641-579-3" /> <meta name="DC.identifier" content="http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/15292" scheme="DCTERMS.URI" /> <meta name="DCTERMS.abstract" content="В монографії розглядаються питання присвячені створенню гідроімпульсного приводу установки для віброабразивної обробки деталей складної конфігурації, що дозволяє підвищити продуктивність процесу обробки деталей складної конфігурації за рахунок накладання зовнішнього складнопросторового вібронавантаження.
5. Іскович-Лотоцький Р. Д. Вібраційні та віброударні пристрої для розвантаження транспортних засобів [Текст] : монографія / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук. — Вінниця : ВНТУ, 2011— 155 с. - ISBN 978-966-641-466-6.
6. Іскович-Лотоцький Р. Д. Процеси та машини вібраційних і віброударних технологій. Монографія [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Р. Р. Обертюх, І. В. Севостьянов. – Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця. - 2006. – 291 с.

Навчальні посібники (12)

1. Іскович-Лотоцький Р. Д. Системи автоматизованого проектування устаткування автоматизованого виробництва. Практикум. Самостійна та індивідуальна робота студентів [Текст] : навчальний посібник / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, Я. В. Іванчук. — Вінниця : ВНТУ, 2012 — 119 с.
2. Іскович-Лотоцький Р. Д. Системи автоматизованого проектування устаткування автоматизованого виробництва [Текст] : лабораторний практикум / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, Я. В. Іванчук. — Вінниця : ВНТУ, 2012 — 81 с.
3. Іскович-Лотоцький Р. Д. Обладнання автоматизованих виробництв. Частина 1. Верстати-автомати : навчальний посібник / Р. Д. Іскович-Лотоцький, О. Д. Манжілевський – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 92 с." /> <meta name="DC.identifier" content="http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/15291" scheme="DCTERMS.URI" /> <meta name="DCTERMS.abstract" content="Посібник містить основні поняття про автоматизацію металорізальних верстатів. В посібнику наведено класифікацію верстатів-автоматів і напівавтоматів, системи керування автоматичними верстатами, а також викладені основні відомості про конструкцію та принцип роботи найбільш розповсюджених кулачкових токарних автоматів і напівавтоматів.
4. Іскович-Лотоцький Р. Д.Зубо- та різьбооброблювальні металорізальні верстати [Текст] : навчальний посібник / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Л. К. Поліщук, О. В. Поліщук. - Вінниця : ВНТУ, 2008. - 127 с.
5. Поліщук Л. К. Обладнання та транспорт механообробних цехів [Текст]. Частина 1. Кінематика верстатів / Л. К. Поліщук, Р. Д. Іскович-Лотоцький. - Вінниця : ВНТУ, 2006. - 154 с.
6. Іскович-Лотоцький Р. Д. Приводи автоматизованого устаткування [Текст] : навчальний посібник / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов. - Вінниця : «УНІВЕРСУМ – Вінниця», 2004. – 205 с.
7. Іскович-Лотоцький Р. Д. Історія інженерної діяльності [Текст]. Ч. ІІІ : навчальний посібник / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов. - Вінниця : ВДТУ, 2003. – 121 с.
8. Іскович-Лотоцький Р. Д. Історія інженерної діяльності [Текст]. Ч. ІІ : навчальний посібник / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов. - Вінниця : ВДТУ, 2003. – 127 с.
9. Іскович-Лотоцький Р. Д. Історія інженерної діяльності [Текст]. Ч. І : навчальний посібник / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов. - Вінниця : ВДТУ, 2003. – 123 с.
10. Іскович-Лотоцький Р. Д. Приводи автоматизованого устаткування [Текст]. Ч. ІІ : навчальний посібник / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов. - Вінниця : ВДТУ. - 2002. - 93 с.
11. Іскович-Лотоцький Р. Д. Приводи автоматизованого устаткування [Текст]. Ч. ІІІ : навчальний посібник / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов. - Вінниця : ВДТУ. - 2002. – 80 с.
12. Іскович-Лотоцький Р. Д. Приводи автоматизованого устаткування [Текст]. Ч. ІV : навчальний посібник / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов. - Вінниця : ВДТУ, 2002. – 106 с.

Патенти (60)

1. Пат. 123718 UA, МПК E02D 7/10. Навісний інерційний віброударний пристрій для занурення паль [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, О. Д. Манжілевський, І. В. Севостьянов (Україна). – № a 2019 08055 ; заявл. 12.07.2019 ; опубл. 19.05.2021, Бюл. № 20. – 7 с. : кресл.
2. Пат. 141392 UA, МПК E02D 7/00 ; E02D 7/24. Навісний віброударний пристрій з гідравлічним приводом для занурення паль [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, О. Д. Манжілевський, І. В. Севостьянов (Україна). – № u 2019 08735 ; заявл. 19.07.2019 ; опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7. – 7 с. : кресл.
3. Пат. 107497 UA, МПК E02D 7/10. Гідромолот [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Є. І. Івашко (Україна). - № u201512122 ; заявл. 07.12.2015 ; опубл. 10.06.2016, Бюл. № 11. - 4 с. : кресл.
4. Пат. 107496 UA, МПК E02D 7/10. Гідромолот [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Є. І. Івашко (Україна). - № u201512121 ; заявл. 07.12.2015 ; опубл. 10.06.2016, Бюл. № 11. - 4 с. : кресл.
5. Пат. 106341 UA, МПК E02D 7/10. Гідромолот [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Є. І. Івашко (Україна). - № u201509800 ; заявл. 09.10.2015 ; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8. - 5 с. : кресл.
6. Пат. 89403 UA, МПК F16J 15/447. Ущільнення шпиндельного вузла [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Є. І. Івашко (Україна). - № u201309947 ; заявл. 09.08.2013 ; опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8. - 4 с. : кресл.
7. Пат. 90249, МПК F01L 1/00. Клапан-пульсатор [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, В. П. Міськов (Україна). - № u201303887; заявл. 29.03.2013 ; опубл. 26.05.2014, Бюл. № 10. - 5 с. : кресл.
8. Пат. 92292 UA, МПК B01D 24/00. Гідроімпульсна фільтрувальна установка [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, В. С. Любин (Україна). - № u201402377 ; заявл. 07.03.2014 ; опубл. 11.08.2014, Бюл. № 15. - 4 с. : кресл.
9. Пат. 105379 UA, МПК F15B 15/26, B24B 1/04. Вібраційний гідроциліндр [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, О. Д. Манжілевський (Україна). - № a201110890 ; заявл. 10.10.2011 ; опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9. - 4 с. : кресл.
10. Пат. 76522 UA, МПК B24B 1/04. Плунжерний вібраційний гідроциліндр [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, О. Д. Манжілевський (Україна). - № u201206521 ; заявл. 30.05.2012 ; опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1. - 4 с. : кресл.
11. Пат. 76629 UA, МПК B24B 1/04. Плунжерний вібраційний гідроциліндр [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, О. Д. Манжілевський (Україна). - № u201207764 ; заявл. 25.06.2012 ; опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1. - 4 с. : кресл.
12. Пат. 76935 UA, МПК F23G 5/00. Установка для утилізації відходів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, А. І. Ольшевський, Я. П. Веселовський (Україна). - № u201207210 ; заявл. 13.06.2012 ; опубл. 25.01.2013, Бюл. № 2. - 5 с. : кресл.
13. Пат. 77060 UA, МПК A61G 3/00, B66B 9/00. Платформа для похилого підйому пасажирів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Р. Р. Обертюх, А. В. Слабкий, С. О. Кот (Україна). - № u201208818 ; заявл. 17.07.2012 ; опубл. 25.01.2013, Бюл. № 2. - 4 с. : кресл.
14. Пат. 79359 UA, МПК B21B 1/04. Плунжерний вібраційний гідроциліндр [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, О. Д. Манжілевський (Україна). - № u201209824 ; заявл. 14.08.2012 ; опубл. 25.04.2013, Бюл. № 8. - 4 с. : кресл.
15. Пат. 81612 UA, МПК F01L 1/00. Гідравлічний клапан-пульсатор з електромагнітним керуванням [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, В. П. Міськов, М. В. Насонов (Україна). - № u201214111 ; заявл. 11.12.2012 ; опубл. 10.07.2013, Бюл. № 13. - 5 с. : кресл.
16. Пат. 74370 UA, МПК B30B 9/18. Роторна установка для циклічного зневоднення вторинних продуктів харчових переробних виробництв [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, О. В. Поліщук, Н. Р. Веселовська (Україна). - № u201204414 ; заявл. 09.04.2012 ; опубл. 25.10.2012, Бюл. № 20. - 6 с. : кресл.
17. Пат. 68774 UA, МПК A01F 15/00. Гідроімпульсна валкова машина [Текст] / І. В. Севостьянов, Р. Д. Іскович-Лотоцький, В. С. Любин (Україна). - № u201111375 ; заявл. 26.09.2011 ; опубл. 10.04.2012, Бюл. № 7. - 6 с. : кресл.
18. Пат. 68777 UA, МПК B01D 39/10. Гідроімпульсне сито [Текст] / І. В. Севостьянов, Р. Д. Іскович-Лотоцький,В. С. Любин (Україна). - № u201111382 ; заявл. 26.09.2011 ; опубл. 10.04.2012, Бюл. № 7. - 5 с. : кресл.
19. Пат. 68778, МПК F15B 15/04, B30B 15/16. Плунжерний вібраційний гідроциліндр [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, О. Д. Манжілевський (Україна). - № u201111383; заявл. 26.09.2011 ; опубл. 10.04.2012, Бюл. № 7. - 4 с. : кресл.
20. Пат. 69638 UA, МПК A01F 15/00. Гідроімпульсна вальцьова установка [Текст] / І. В. Севостьянов, Р. Д. Іскович-Лотоцький,В. С. Любин (Україна). - № u201111885 ; заявл. 10.10.2011 ; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9. - 6 с. : кресл.
21. Пат. 69742, МПК B24B 1/04. Плунжерний вібраційний гідроциліндр [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, О. Д. Манжілевський (Україна). - № u201112876; заявл. 02.11.2011 ; опубл. 26.07.2012, Бюл. № 9. - 4 с. : кресл.
22. Пат. 71599, МПК B24B 1/04. Плунжерний вібраційний гідроциліндр [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, О. Д. Манжілевський (Україна). - № u201112878; заявл. 02.11.2011 ; опубл. 26.07.2012, Бюл. № 14. - 4 с. : кресл.
23. Пат. 57625 UA, МПК B24B 1/04. Пристрій для вібраційного очищення великогабаритних деталей та деталей складної конфігурації [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, Н. Р. Веселовська, О. Д. Манжілевський (Україна). - № u201008802 ; заявл. 27.09.2010 ; опубл. 10.03.2011, Бюл. № 5. - 2 с. : кресл.
24. Пат. 60694 UA, МПК B21J 9/06. Вібраційна гідроімпульсна установка [Текст] / І. В. Севостьянов, Р. Д. Іскович-Лотоцький, В. С. Любин (Україна). - № u201014687 ; заявл. 07.12.2010 ; опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12. - 2 с. : кресл.
25. Пат. 61057 UA, МПК B24B 1/04. Трикоординатний вібростенд [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, О. Д. Манжілевський, О. І. Проценко (Україна). - № a201014269 ; заявл. 29.11.2010 ; опубл. 11.07.2011, Бюл. № 13. - 2 с. : кресл.
26. Пат. 50852 UA, МПК B22F 9/00. Установка з отримання металевих порошків [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, В. І. Повстенюк, В. П. Міськов, О. І. Бєлий (Україна). - № u200913562 ; заявл. 25.12.2009 ; опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12. - 3 с. : кресл.
27. Пат. 38905 UA, МПК B22D 29/00. Видавлювач кома пневматичний віброударний [Текст] / М. М. Вірник, Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. М. Щербань, О. О. Бомко (Україна). - № u200810060 ; заявл. 04.08.2008 ; опубл. 26.01.2009, Бюл. № 2. - 4 с. : кресл.
28. Пат. 40983 UA, МПК B24B 31/00. Вібраційна установка для обробки деталей [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Добранюк, Н. Р. Веселовська (Україна). - № u200815035 ; заявл. 26.12.2008 ; опубл. 26.04.2009, Бюл. № 8. - 3 с. : кресл.
29. Пат. 42248 UA, МПК B24B 1/04. Пристрій для вібраційного очищення великогабаритних деталей та деталей складної конфігурації [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, Н. Р. Веселовська, О. Д. Манжілевський (Україна). - № u200901114 ; заявл. 12.02.2009 ; опубл. 25.06.2009, Бюл. № 12. - 2 с. : кресл.
30. Пат. 45423 UA, МПК B65G 67/02. Пристрій для розвантаження і очищення кузова піскорозструшувальної машини [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, О. В. Околодько (Україна). - № a200905578 ; заявл. 01.06.2009 ; опубл. 10.11.2009, Бюл. № 21. - 3 с. : кресл.
31. Пат. 46332 UA, МПК F23G 5/00. Установка для утилізації відходів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, В. І. Повстенюк, В. Ю. Соломко, Я. В. Іванчук (Україна). - № u200909860 ; заявл. 28.09.2009 ; опубл. 10.12.2009, Бюл. № 23. - 4 с. : кресл.
32. Пат. 46373 UA, МПК F01L 13/00. Кульковий двокаскадний генератор імпульсів тиску [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Р. Р. Обертюх, М. Р. Архипчук, О. В. Поліщук (Україна). - № u200902968 ; заявл. 30.03.2009 ; опубл. 25.12.2009, Бюл. № 24. - 3 с. : кресл.
33. Пат. 31169 UA, МПК B22C 15/00. Формувальна машина [Текст] / М. М. Вірник, Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Добранюк (Україна). - № u200714153 ; заявл. 21712.2007 ; опубл. 25.03.2008, Бюл. № 6. - 3 с. : кресл.
34. Пат. 28112 UA, МПК B06B 1/18. Струшувальний механізм формувальної машини з дозуванням енергії імпульсу [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, М. М. Вірник, М. В. Бакало (Україна). - № u200707997 ; заявл. 16.07.2007 ; опубл. 26.11.2007, Бюл. № 23. - 3 с. : кресл.
35. Пат. 22795 UA, МПК B65G 67/32. Вібраційний високочастотний пристрій для розвантаження і очищення кузовів автомобілів-самоскидів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Р. Р. Обертюх, Я. В. Іванчук (Україна). - № u200613724 ; заявл. 25.12.2006 ; опубл. 25.04.2007, Бюл. № 5. - 3 с. : кресл.
36. Пат. 24968 UA, МПК B65G 23/00. Мотор-барабан [Текст] / Л. К. Поліщук, Р. Д. Іскович-Лотоцький, Є. В. Харченко, О. О. Адлер, Р. П. Коцюбівський (Україна). - № u200701202 ; заявл. 05.02.2007 ; опубл. 25.07.2007, Бюл. № 11. - 3 с. : кресл.
37. Пат. 13226 UA, МПК B30B 9/18. Вібропресмашина з гідроімпульсним приводом для неперервного зневоднення вологих мас [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, О. В. Поліщук (Україна). - № u200509559 ; заявл. 11.10.2005 ; опубл. 15.03.2006, Бюл. № 3. - 3 с. : кресл.
38. Пат. 13858 UA, МПК F15B 21/00. Генератор імпульсів тиску [Текст] / Р. Р. Обертюх, Р. Д. Іскович-Лотоцький, М. Р. Архипчук, М. А. Бернада, М. О. Мовчанюк (Україна). - № u200510479 ; заявл. 07.11.2005 ; опубл. 17.04.2006, Бюл. № 4. - 4 с. : кресл.
39. Пат. 13867 UA, МПК F15B 21/00. Інерційна гідроімпульсна вібромашина [Текст] / Р. Р. Обертюх, Р. Д. Іскович-Лотоцький, М. Р. Архипчук, М. О. Мовчанюк, М. А. Бернада (Україна). - № u200510504 ; заявл. 07.11.2005 ; опубл. 17.04.2006, Бюл. № 4. - 3 с. : кресл.
40. Пат. 9583 UA, МПК F 15 B 15/26. Вібраційний гідроциліндр [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук (Украъна). - № u200504193 ; заявл. 04. 05. 2005 ; опубл. 30. 08. 05, Бюл. № 11. - 5 с. : кресл.
41. Пат. 10469 UA, МПК Е 21 В1/00. Гідроударник [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук (Україна). - № u200504193 ; заявл. 04.05.2005 ; опубл. 15.11.2005, Бюл. №11. - 4 с. : кресл.
42. Пат. 6111 UA, МПК F15B 21/12. Клапан-пульсатор [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Д. О. Галаган (Україна). - № u20040907849; заявл. 27.09.2004 ; опубл. 15.04.2005, Бюл. № 4. - 4 с. : кресл.
43. Пат. 7804 UA, МПК F15B21/12. Генератор імпульсів тиску [Текст] / Р. Р. Обертюх, Р. Д. Іскович-Лотоцький, М. Р. Архипчук, М. А. Бернада (Україна). - № u20041109354 ; заявл. 15.11.2004 ; опубл. 15.07.2005, Бюл. № 7. - 4 с. : кресл.
44. Пат. 10088 UA, МПК F15B 21/12. Пневмоімпульсний вібратор [Текст] / Р. Р. Обертюх, Р. Д. Іскович-Лотоцький, М. Р. Архипчук, М. О. Мовчанюк (Україна). - № u20041109352 ; заявл. 15.11.2004 ; опубл. 15.11.2005, Бюл. № 11. - 4 с. : кресл.
45. Пат. 9099 UA, МПК B30B 9/18. Гідроімпульсна вібропресмашина для неперервного зневоднення вологих мас [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький , Р. Р. Обертюх, О. В. Поліщук (Україна). – № 20041210863 ; заявл. 28.12.2004 ; опубл. 15.09.2005, Бюл. № 9. – 2 с. : кресл.
46. Пат. 67210 А UA, МПК B30B 9/18. Шнекова гідроімпульсна машина для неперервного зневоднення вологих мас [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Р. Р. Обертюх, Ю. В. Булига, О. В. Поліщук, В. Д. Андрощук (Україна). - № 2003087545 ; заявл. 11.08.2003 ; опубл. 15.06.2004, Бюл. № 6.
47. Пат. 65844 A UA, МПК F15B 21/00. Генератор імпульсів тиску [Текст] / Р. Р. Обертюх, Р. Д. Іскович-Лотоцький, М. Р. Архипчук, М. А. Бернада (Україна). – 2003065359 ; заявл. 10.06.2003 ; опубл. 15.04.2004, Бюл. № 4. – 3 с. : кресл.
48. Пат. 53711 A UA, МПК F15B 21/00 . Генератор імпульсів тиску [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Р. Р. Обертюх, В. І. Томчук, Ю. В. Булига, М. Р. Обертюх (Україна). – № 99126916 ; заявл. 20.12.1999 ; опубл. 17.02.2003, Бюл. № 2. - 3 с. : кресл.
49. Пат. 49881 UA, МПК F16K 17/04. Імпульсний клапан [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, М. М. Вірник, О. А. Рагозін (Україна). – № 98105413 ; заявл. 15.10.1998 ; опубл. 15.10.2002, Бюл. № 10. – 3 с. : кресл.
50. Пат. 46102 UA, МПК F16K 17/04. Запобіжний клапан [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, М. М. Вірник, О. А. Рагозін (Україна). – № 98105414 ; заявл. 15.10.1998 ; опубл. 15.05.2002, Бюл. № 5. – 2 с. : кресл.
51. Пат. 37433 A UA, МПК B01F 11/00. Вібраційний змішувач [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, М. П. Берник, І. П. Паламарчук (Україна). - № 98115825 ; заявл. 03.11.1998 ; опубл. 15.05.2001, Бюл. № 4. - 3 с. : кресл.
52. Пат. 34261 A UA, МПК B22C 15/00, B28B 3/00. Спосіб вібропресування формувальних сумішей [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, М. М. Вірник, О. А. Рагозін, В. О. Пішенін (Україна). – № 99063425 ; заявл. 18.06.1999 ; опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1. – 3 с. : кресл.
53. Пат. 34263 A UA, МПК B22C 15/00. Вібропресова формувальна машина [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, М. М. Вірник, О. А. Рагозін, В. О. Пішенін (Україна). – № 99063428 ; заявл. 18.06.1999 ; опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1. – 3 с. : кресл.
54. Пат. 34248 A UA, МПК B22C 15/00. Вібропресова формувальна машина [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, М. М. Вірник, О. А. Рагозін, В. О. Пішенін (Україна). – № 99063410 ; заявл. 18.06.1999 ; опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1. – 3 с. : кресл.
55. Пат. 32733 A UA, МПК (2006) B01F 11/00. Вібраційний змішувач [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, М. П. Берник, Л. В. Ярошенко, П. Д. Денісов (Україна). – № 98031058 ; заявл. 02.03.1998 ; опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1. - 2 с. : кресл.
56. Пат. 21594 A UA, МПК B21J 9/00. Стенд з гідроімпульсним приводом для відпрацювання режимів вібропресування [Текст] / Р. Р. Обертюх, Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов, Ю. В. Булига (Україна). – № 95083732 ; заявл. 08.08.1995 ; опубл. 30.04.1998, Бюл. № 2. – 5 с. : кресл.
57. Пат. 23682 A UA, МПК B01F 11/00. Вібраційний змішувач [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, М. П. Берник, Б. Д. Білоус (Україна). – № 96114244 ; заявл. 18.11.1996 ; опубл. 31.08.1998, Бюл. № 4. – 2 с. : кресл.
58. Пат. 20199 А UA, МПК B21J 9/00. Система керування гідроіімпульсним приводом трьохкоординатної технологічної машини [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Р. Р. Обертюк, І. В. Севост`янов (Україна). – № 94022822 ; заявл. 07.02.1994 ; опубл. 25.12.1997, Бюл. № 6. - 2 с. : кресл.
59. Пат. 12377 A UA, МПК F15B 21/00. Генератор імпульсів тиску [Текст] / Р. М. Іскович-Лотоцький, Р. Р. Обертюх, І. В. Севостьянов , Д. М. Климчук (Україна). – № 94097057 ; заявл. 26.09.1994 ; опубл. 02.12.1996, бюл. № 1. – 5 с. : кресл.
60. Пат. 10871 А UA, МПК B24B 31/06. Пристрій для віброабразивної обробки внутрішніх поверхонь довгомірних труб [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига (Україна). – № 94032431 ; заявл. 25.03.1994 ; опубл. 25.12.1996, Бюл. № 4. - 4 с. : кресл.

Підручники (1)

1. Іскович-Лотоцький Р. Д. Історія інженерної діяльності [Текст] : підручник / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов. - Вінниця : ВНТУ. - 2015. - 266 с.

Статті (76)

1. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ҐРУНТОВОГО СЕРЕДОВИЩА.Я. В. Іванчук , Р. Д. Іскович-Лотоцький , К. В. Добровольська , О. Д. Замковий , Р. І. Павлович. Вісник ВНТУ,2022, Вінниця.С.103-111.
2. Іскович–Лотоцький Р. Д. Vibration research in mobile agricultural machines / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Н. Р. Веселовська, Я. В. Іванчук, О. Ф. Гнатюк // Вібрації в техніці та технологіях. – Вінниця, 2020. – № 1 (96). – С. 28–34. doi: 10.37128/2306-8744-2020-1-3
3. Іскович-Лотоцький Р. Д. Дослідження параметрів процесу формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Є. І. Івашко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія "Нові рішення в сучасних технологіях". – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – № 9(1285). – С. 31-37.
4. Іскович–Лотоцький Р. Д. Математичне моделювання зусилля на робочому органі вібромолота з гідроімпульсним приводом [Текст] / Р. Д. Іскович–Лотоцький, Я. В. Іванчук, Є. І. Івашко // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : збірник наукових праць. – Київ, 2018. – № 91(2018). – С. 5-12.
5. Моделювання руху двомасового вібраційного живильника на базі гідроімпульсного привода [Текст] / Р. Д. Іскович–Лотоцький, І. В. Коц, Я. В. Іванчук, Є. І. Івашко // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. – Кропивницький : КНТУ, 2018. – Вип. 31. – С. 3-9.
6. Іскович–Лотоцький Р. Д. Вібраційне та віброударне навантаження при механічних випробуваннях деталей та вузлів машин [Текст] / Р. Д. Іскович–Лотоцький, Я. В. Іванчук, Є. О. Кобилянський // Вісник кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2(109), ч. 1. – С. 60-65.
7. Моделювання руху двомасового вібраційного живильника на базі гідроімпульсного привода [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Коц, Я. В. Іванчук, Є. І. Івашко // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. – Кропивницький : КНТУ, 2018. – Вип. 31. –С. 3-9.
8. Іванчук Я. В. Математичне моделювання технологічного процесу завантаження судна вібраційним конвеєром / Я. В. Іванчук, Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Коц, І. В. Севостьянов // Судостроение и морская инфраструктура. – 2018. – № 2 (10). – С. 81 – 92. doi: 10.15589/SMI20180208.
9. Development of the evaluation model of technological parameters of shaping workpieces from powder materials [Text] / R. Iskovych-Lototsky, O. Zelinska, Y. Ivanchuk, N. Veselovska // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Industrial and technology systems. – 2017, – №1/1(85). - P. 9-17.
10. Іскович–Лотоцький Р. Д. Моделювання робочих процесів гідроімпульсного привода з однокаскадним клапаном пульсатором [Текст] / Р. Д. Іскович–Лотоцький, Я. В. Іванчук, Я. П. Веселовський // Вібрації в техніці та технологіях. – Вінниця, 2017. – № 3(86). – С. 10–19.
11. Іскович-Лотоцький Р. Д. Організація безбар`єрного соціального середовища в сучасних умовах [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, А. В. Слабкий, О. В. Поліщук // Вісник машинобудування та транспорту. – 2017. – № 1. – С. 39-46.
12. Вісник машинобудування та транспорту. – №1 2016.
13. Іскович-Лотоцький Р. Д. Математичне моделювання робочих процесів інерційного вібропрес-молота з електрогідравлічною системою керування гідроімпульсного привода для формоутворення заготовок з порошкових матеріалів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, В. П. Міськов, Я. В. Іванчук // Вісник Хмельницького національното університету. Серія "Технічні науки". – 2016. – № 3. - С.176-180.
14. Искович-Лотоцкий Р. Д. Математическое моделирование усилия на рабочем органе вибропресса с гидроимпульсным приводом [Текст] / Р. Д. Искович-Лотоцкий, Я. В. Иванчук, Я. П. Веселовский // Перспективные направления развития финишных методов обработки деталей; виброволновые технологии: сборник трудов по материалам международного научного симпозиума технологов-машиностроителей, Ростов-на-Дону, 14-17 сентября 2016 г. – Ростов н/Д : ДГТУ, 2016. - С. 64-68.
15. Іскович-Лотоцький Р. Д. Моделювання процесу спряженого теплообміну в установці для утилізації відходів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Я. П. Веселовський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2016. - № 3(126). - С. 51–57.
16. Іскович-Лотоцький Р. Д. Експериментальне дослідження приводу гідромолота для зондування ґрунтів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Коц, Є. І. Івашко // Вісник машинобудування та транспорту. - 2016. - № 1. - С. 38-42.
17. Іскович-Лотоцький Р. Д. Моделювання робочих процесів в піролізній установці для утилізації відходів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Я. П. Веселовський // Східно-європейський журнал передових технологій. – Харків, 2016. – Т. 1, № 8(79). – С. 11-20.
18. Іскович-Лотоцький Р. Д. Оптимізація конструктивних параметрів інерційного вібропрес молота [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Я. П. Веселовський // Вісник машинобудування та транспорту. – 2016. – № 2(4). - С.43-50.
19. Іскович-Лотоцький Р. Д. Особливості використання електрогідравлічних розподілювачів у гідроімпульсному приводі [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, В. П. Міськов // Вісник машинобудування та транспорту. – 2016. – № 2(4). - С. 51-58.
20. Искович-Лотоцкий Р. Д. КОМПАС 3D + FlowVision: моделирование рабочих процессов в пиролизной установке для утилизации отходов [Текст] / Р. Д. Искович-Лотоцкий, Я. В. Иванчук, Я. П. Веселовский // isicad.ru. - 2016. - № 140 (03). - Режим доступу : http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=18446.
21. Іскович-Лотоцький Р. Д. Моделювання процесу спряженого теплообміну в установці для утилізації відходів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Я. П. Веселовський // Вісник машинобудування та транспорту. – 2016. – № 1. – С. 29-37.
22. Поліщук Л. К. Зміна механічних властивостей та корозійне розтріскування під напруженням матеріалу металоконструкції стріли буртоукладника [Текст] / Л. К. Поліщук, Р. Д. Іскович-Лотоцький, О. О. Коваль // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2(56). – С. 168-179.
23. Результати експериментального дослі-дження вібропрес-молота з електрогідравлічним керуванням для формоутворення заготовок порошкових матеріалів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Р. Р. Обертюх, В. П. Міськов, А. В. Слабкий // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія "Технічні науки". – Вінниця, 2015. – Вип. 1(89), т. 1. – С. 17–21.
24. Іскович-Лотоцький Р. Д. Експериментальний вібропрес-молот з електрогідравлічним керуванням для формоутворення заготовок порошкових матеріалів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, В. П. Міськов // Вібрації в техніці та технологіях. – 2015. – № 2(78). – С. 80–86.
25. Іскович-Лотоцький, Р. Д. Математичне моделювання динамічних процесів вібропрес-молота з електрогідравлічним керуванням для формоутворення заготовок порошкових матеріалів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, В. П. Міськов // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 2. - С. 17-20.
26. Іскович-Лотоцький Р. Д. Особливості конструктивних рішень навісних гідромолотів для зондування ґрунтів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Є. І. Івашко // Вісник машинобудування та транспорту. - 2015. - № 1. - С. 21-26.
27. Іскович-Лотоцький Р. Д. Вібраційні установки із складно-просторовим навантаженням для очищення внутрішніх поверхонь труб великого діаметру [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига // Вісник машинобудування та транспорту. - 2015. - № 2. - С. 23-28.
28. Іскович-Лотоцький Р. Д. Основи резонансно-структурної теорії віброударного розвантаження транспортних засобів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Я. П. Веселовський // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2014. - № 5(53). – С. 109–118.
29. Іскович-Лотоцький Р. Д. Застосування гібридного моделювання при розробці гідроімпульсного привода віброударного пристрою для розвантаження кузовів-самоскидів транспортних засобів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Я. П. Веселовський // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – Харків., 2014. – Вип. 148, ч. 1. – С. 95-101.
30. Искович-Лотоцкий Р. Д. Вибрационные и виброударные нагрузки при механических испытаниях деталей и узлов машин [Текст]/ Р. Д. Искович-Лотоцкий, О. Д. Манжилевский, Я. В. Иванчук // Сборник трудов по материалам международного научного симпозиума технологов-машиностроителей «Интегрированные, виброволновые технологии в машиностроении, металлообработке». – Ростов-на-Дону, 2014. – С. 177-189.
31. Искович-Лотоцкий Р. Д. Иследование многокомпонентного нагружения на єкспериментальном вибропрессе [Текст] / Р. Д. Искович-Лотоцкий, В. П. Миськов // Сборник трудов Международного научного симпозиума технологов-машиностроителей и механиков «Волновые, виброволновые технологии в машиностроении, металообработке и других отраслях». – Ростов-на-Дону : Издательский центр ДГТУ, 2014. – С. 92–97.
32. Вимірювальний комплекс вібропрес-молота з електрогідравлічним керуванням [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Р. Р. Обертюх, В. П. Міськов, А. В. Слабкий // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія "Технічні науки". - 2014. - № 1. - С. 9-14.
33. Іскович-Лотоцький Р. Д. Вібраційне пресування порошків вібропрес-молотом з електрогідравлічним керуванням [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, В. П. Міськов // Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. Серія "Галузеве машинобудування, будівництво". - 2014. - Вип. 2. - С. 66-72.
34. Іскович-Лотоцький Р. Д. Динамічна та математична моделі вібропрес-молота з електрогідравлічним керуванням [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, В. П. Міськов, А. В. Слабкий // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. - 2014. - Вип. 48. - С. 3-10.
35. Волновые, виброволновые технологии в машиностроении, металлообработке и других отраслях: сборник трудов международного научного симпозиума технологов-машиностроителей и механиков (Ростов-на-Дону, 7 – 10 октября 2014 г.). – Ростов н/Д, 2014. – С. 320 − 325.Искович-Лотоцкий Р. Д. Привод установки для вибрационной очистки внутренних поверхностей труб с возвратно-винтовым движением [Текст] / Р. Д. Искович-Лотоцкий, Ю. В. Булыга // Волновые, виброволновые технологии в машиностроении, металлообработке и других отраслях : сборник трудов международного научного симпозиума технологов-машиностроителей и механиков, Ростов-на-Дону, 7–10 октября 2014 г. – Ростов-на-Дону, 2014. - С. 320−325.
36. Искович-Лотоцкий Р. Д. Вибрационные и виброударные нагрузки при механических испытаниях деталей и узлов машин [Текст] / Р. Д. Искович-Лотоцкий, О. Д. Манжилевский, Я. В. Иванчук // Сборник трудов по материалам международного научного симпозиума технологов-машиностроителей «Интегрированные, виброволновые технологии в машиностроении, металлообработке». – Ростов-на-Дону, 2014. – С. 177-189.
37. Искович-Лотоцкий Р. Д. Экпериментальное обоснование эффективности виброабразивной обработки деталей сложной конфигурации в условиях сложнопространственного вибронагружения [Текст] / Р. Д. Искович-Лотоцкий, А. Д. Манжилевский // Сборник трудов международной научно-технической конференции «Наукоемкие комбинированные и виброволновые технологи обработки материалов». – Ростов-на-Дону, 2013. - С. 407–414.
38. Іскович-Лотоцький Р. Д. Використання УЭГС-200 в якості віброзбуджувача гідроімпульсного привода [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, В. П. Міськов // Міжвузівський збірник наукових праць «Наукові нотатки». - Луцьк, 2013. – Вип. 41, ч. 1. - С. 113-116.
39. Искович-Лотоцкий Р. Д. Исследование напряженно-деформированного состояния кузова автомобіля-самосвала при виброударной разгрузке [Текст] / Р. Д. Искович-Лотоцкий, Я. В. Иванчук, Я. П. Веселовский // Сборник трудов международной научно-технической конференции «Наукоемкие комбинированные и виброволновые технологи обработки материалов», 01-04 октября 2013 г. – Ростов-на-Дону : Издательский центр ДГТУ, 2013. - С. 174–178.
40. Іскович-Лотоцький Р. Д.Розрахунок температурних полів в робочих зонах піролізної установки [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Н. Р. Веселовська, Я. В. Іванчук, Я. П. Веселовський // Міжвузівський збірник наукових праць «Наукові нотатки». - Луцьк, 2013. – Вип. 42. – С. 113 – 120.
41. Вплив вібраційних навантажень на процес зневоднення жому цукрового буряка [Текст] / Р.Д. Іскович-Лотоцький, О. В. Поліщук, С. В. Репінський, А. В.Слабкий // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія "Технічні науки". – Вінниця : ВНАУ, 2012 . – Вип. 10, т. 1(58). – С. 128-136.
42. Визначення робочих параметрів гідроімпульсного вібропреса для потокового віброударного зневоднення вологих дисперсних матеріалів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов, Я. В. Іванчук, В. С. Любин // Промислова гідравліка і пневматика. - 2012. – № 4(38). – С. 57–60.
43. Севостьянов І. В. Моделювання гідроімпульсної установки для потокового віброударного очищення вологих дисперсних матеріалів [Текст] / І. В. Севостьянов, Р. Д. Іскович-Лотоцький, В. С. Любин // Промислова гідравліка і пневматика. - 2012. – № 2(36). – С. 10–15.
44. Іскович–Лотоцький Р. Д. Дослідження напружено-деформованого стану стану кузова автомобіля-самоскида при віброударному розвантаженні вантажу [Текст] / Р. Д. Іскович–Лотоцький, Я. В. Іванчук, Я. П. Веселовський // Машинознавство. – Львів, 2012. – № 9-10. – С. 51-55.
45. Іскович-Лотоцький Р. Д. Аналіз використання гідроімпульсних вібророзвантажувальних пристроїв на автомобільному транспорті [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 6. - С. 228-231.
46. Севостьянов І. В. Методика проектного розрахунку гідроімпульсного вібропреса для попереднього потокового віброударного зневоднення вологих дисперсних матеріалів [Текст] / І. В. Севостьянов, Р. Д. Іскович-Лотоцький, В. С. Любин // Український міжвідомчий науково-технічний збірник «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні і приладобудуванні». - 2011. – Вип. 45. – С. 346 – 353.
47. Севостьянов І. В. Моделювання процесів потокового віброударного фільтрування вологих дисперсних матеріалів [Текст] / І. В. Севостьянов, Р. Д. Іскович-Лотоцький, В. С. Любин // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Серія: Технічні науки. - 2010. – Випуск 4. – С. 13 – 23.
48. Севостьянов І. В. Експериментальні дослідження процесів потокового віброударного фільтрування вологих дисперсних матеріалів [Текст] / І. В. Севостьянов, Р. Д. Іскович-Лотоцький, В. С. Любин // Промислова гідравліка та пневматика. - 2010. – № 4. – С. 89 – 92.
49. Іскович-Лотоцький Р. Д. Спеціальний верстат для віброабразивної обробки деталей складної конфігурації [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, О. Д. Манжілевський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 6. - С. 86-89.
50. Іскович-Лотоцький Р. Д. Аналіз способів сепарування вологих дисперсних матеріалів та обладнання для їх реалізації [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов // Вісник національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Машинобудування. - 2009 – Випуск №57. – С. 50 – 55.
51. Іскович–Лотоцький Р. Д. Віброударний пристрій для розвантаження кузовів самоскидів [Текст] / Р. Д. Іскович–Лотоцький, Я. В. Іванчук // Вібрації в техніці і технологіях. – 2009. – № 4(56). – С. 14-17.
52. Іскович-Лотоцький Р.Д. Методика пректного розрахунку електромеханічної частини гідроімпульсного приводу обладнання // Іскович-Лотоцький Р.Д., Обертюх Р.Р., Поліщук О.В. // Вібрації в техніці та технологіях. – 2009. – № 1(53). – С.32–35.
53. Севостьянов І. В. Підвищення ефективності роботи машин для розмелювання дисперсних матеріалів [Текст] / І. В. Севостьянов, Р. Д. Іскович-Лотоцький // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 3. - С. 88-93.
54. Іскович-Лотоцький Р. Д. Гідроімпульсний привод установки для вібраційного зневоднення вторинних продуктів харчових переробних виробництв [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Р. Р. Обертюх, О. В. Поліщук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 2. - С. 71-75.
55. Іскович-Лотоцький Р. Д. Обґрунтування ефективності застосування віброударних та вібраційних процесів в харчовій переробній промисловості [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов, О. В. Поліщук // Вібрації в техніці та технологіях. – 2008. – Вип. 3. – С. 75 – 82.
56. Севостьянов І. В. Математичне моделювання процесів віброударного сепарування вологих дисперсних матеріалів [Текст] / І. В. Севостьянов, Р. Д. Іскович-Лотоцький // Вібрації в техніці та технологіях. - 2008. – № 2. – С. 39–45.
57. Іскович-Лотоцький Р. Д. Вібраційні та віброударні технології в процесах сепарування вологих дисперсних матеріалів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов // Вібрації в техніці та технологіях. - 2007. – № 4. – С. 18–21.
58. Севостьянов І. В. Теоретичні основи процесів фільтрування вологих дисперсних матеріалів під впливом ударних хвиль напруг та деформацій [Текст] / І. В. Севостьянов, Р. Д. Іскович-Лотоцький, Р. Р. Обертюх // Промислова гідравліка та пневматика. – № 2. - 2008. – С. 40–43.
59. Севостьянов І. В. Визначення робочих параметрів процесів віброударного сепарування вологих дисперсних матеріалів [Текст] / І. В. Севостьянов, Р. Д. Іскович-Лотоцький // Наукові нотатки : межвузівський збірник (за напрямом «Інженерна механіка»). - 2008. – Випуск 23. – С. 282–292.
60. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/19827
61. Іскович–Лотоцький Р. Д. Підвищення ефективності розвантаження матеріалів під дією періодичних ударних імпульсів [Текст] / Р. Д. Іскович–Лотоцький, Я. В. Іванчук // Вібрації в техніці і технологіях. – 2008. – № 2(51). – С. 8-11.
62. Іскович–Лотоцький Р. Д. Застосування вібраційного гідроімпульсного привода в будівельних і дорожніх машинах [Текст] / Р. Д. Іскович–Лотоцький, Я. В. Іванчук // Збірник наукових праць Харківської державної академії залізничного транспорту. – Харків, 2008. – № 88. – С. 48-54.
63. Іскович-Лотоцький Р. Д. Дослідження динаміки вібраційних та віброударних машин з гідроімпульсним приводом [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, М. В. Бакало // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 4. - С. 121-125.
64. Експериментальна установка з ідроімпульсним приводом для вібраційного зневоднення вторинних продуктів харчових переробних виробництв [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Р. Р. Обертюх, І. В. Севостьянов, О. В. Поліщук // Промислова гідравліка і пневматика. – 2007. – Вип. 2. – С. 91 – 94.
65. Севостьянов І. В. Особливості віброударного зневоднення продуктів переробних виробництв [Текст] / І. В. Севостьянов, Р. Д. Іскович-Лотоцький, О. В. Поліщук // Наукові нотатки : межвузівський збірник (за напрямом «Інженерна механіка»). - 2007. – Вип. 20. – С. 443–446.
66. Іскович-Лотоцький Р. Д. Визначення ефективності вібропресового обладнання з гідроімпульсним приводом при зневодненні вторинних продуктів переробних та харчових виробництв [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2007. – № 3, ч. 1. – С. 105–108.
67. Іскович-Лотоцький Р. Д. Вібраційна установка для зневоднення відходів харчових переробних виробництв [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, О. В. Поліщук // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця : ВДАУ. – 2006. – Вип. 1. – С. 44–49.
68. Іскович–Лотоцький Р. Д. Застосування вібраційного гідроімпульсного приводу в сільськогосподарському виробництві [Текст] / Р. Д. Іскович–Лотоцький, Я. В. Іванчук // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Серія "Технічні науки". – Вінниця, 2006. – № 1. – С. 175-178.
69. Іскович–Лотоцький Р. Д. Віброударна головка бурильної установки з гідроімпульсним приводом [Текст] / Р. Д. Іскович–Лотоцький, Я. В. Іванчук // Прогресивні технології і системи машинобудування : Міжнародний збірник наукових праць. – Донецьк : ДонНТУ, 2005. - Вип. 30. – С. 92–96.
70. Іскович-Лотоцький Р. Д. Гідрофіковані прес-форми для багатокомпонентного віброударного інерційного навантаження дисперсних мас / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов [Текст] // Наукові нотатки. Межвузівський збірник (за напрямом «Інженерна механіка»). - 2004. – Вип. 14. – С. 107 – 116.
71. Іскович-Лотоцький Р. Д. Методика проектного розрахунку параметрів гідроімпульсного привода вібропреса [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов // Вибрации в технике и технологиях. - 2003. – №5 (31). – С. 31 - 34.
72. Іскович-Лотоцький Р. Д. Вібропресова машина для обезводнювання відходів харчових виробництв [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов, В. Д. Андрощук // Вибрации в технике и технологиях. - 2002. – №3 (24). – С. 48 – 50.
73. Искович-Лотоцкий Р. Д. Инерционный вибропресс-молот с возвратно-винтовым движением вибростола [Текст] / Р. Д. Искович-Лотоцкий, И. В. Севостьянов, Р. Р. Обертюх, Л. К. Полищук // Периодический сборник научных трудов. Обработка дисперсных материалов и сред. Теория, исследования, технология, оборудование. – Вып. 10. – Одесса: НПО «ВОТУМ». - 2000. – С. 55 – 57.
74. Искович-Лотоцкий Р. Д. Математическая модель гидроимпульсного привода вибропресса для многокомпонентного нагружения [Текст] / Р. Д. Искович-Лотоцкий, И. В. Севостьянов // Вестник Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт”. Машиностроение. - 1999. – Вып. 36. – Т.1. – С. 50 – 57.
75. Искович-Лотоцкий Р. Д. Экспериментальные исследования гидроимпульсного привода многокоординатного вибростенда [Текст] / Р. Д. Искович-Лотоцкий, И. В. Севостьянов // Вибрации в технике и технологиях. – 1998. - №1(5). – С.19-21.
76. Искович-Лотоцкий Р. Д. О динамике срабатывания запорного элемента вибровозбудителя гидроимпульсного привода [Текст] / Р. Д. Искович-Лотоцкий, И. В. Севостьянов // Вибрации в технике и технологиях. – 1998.- №1(5). – С. 22-25.

Тези доповідей (64)

1. Іванчук Я. В. Математична модель динамiки дисперсного середовища в процесах формоутворення заготовок порошкової металургії / Я. В. Іванчук, Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов, Н. Р. Веселовська, О. Д. Манжілевський // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні ІТММ 2021» (16-18 березня 2021 р.) : збірник доповідей. – Дніпро : НМетАУ, 2021. – С. 70 – 75. DOI: 10.34185/1991-7848.itmm.2021.01.009.
2. Івашко Є. І. Теоретичне та експериментальне дослідження роботи гідроімпульсного привода для зондування ґрунтів [Електронний ресурс] / Є. І. Івашко, Р. Д. Іскович-Лотоцький // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2020/paper/view/9320.
3. Іванчук Я. В. Математичне моделювання технологічного процесу поверхневого ущільнення ґрунтів інерційною вібротрамбовкою // Я. В. Іванчук, Р. Д. Іскович-Лотоцький, А. А. Яровий, К. О. Коваль / «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2019» I-а Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція, 13-15 травня 2019 р.: Збірник тез доповідей. – Вінниця: ВНТУ, 2019. – С. 241-243.
4. Іскович-Лотоцький Р. Д. Математичне моделювання технологічного процесу транспортування вібраційним конвеєром // Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, І. В. Коц, І. В. Севостьянов / «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2019» I-а Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція, 13-15 травня 2019 р.: Збірник тез доповідей. – Вінниця: ВНТУ, 2019. – С. 246-248.
5. Манжілевський О. Д. Математиче моделювання робочих процесів пневматичного ударного пристрою // Манжілевський О. Д., Іскович-Лотоцький Р. Д., Стасюк В. Д., Іванчук Я. В., Яровий А. А. / «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2019» I-а Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція, 13-15 травня 2019 р.: Збірник тез доповідей. – Вінниця: ВНТУ, 2019. – С. 252-254.
6. Іскович-Лотоцький Р. Д. Експериментальний стенд для визначення робочих характеристик пневматичного ударного пристрою // Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Стасюк В. Д., Манжілевський О. Д. / «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2019» I-а Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція, 13-15 травня 2019 р.: Збірник тез доповідей. – Вінниця: ВНТУ, 2019. – С. 243-245.
7. Іванчук Я. В. Моделювання робочих процесів гідроімпульсного привода з двокаскадним клапаном-пульсатором // Я. В. Іванчук, Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Коц, І. В. Севостьянов / «Вібрації в техніці та технологіях», Матеріали XVIІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 23-25 жовтня 2019 р.– Київ.: КНУБА, 2019. – С. 31-34.
8. Іскович-Лотоцький Р. Д. Автоматизація технологічних процесів віброударного пресування [Електронний ресурс] / Р. Д. Іскович-Лотоцький // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2018/paper/view/4381.
9. Іскович-Лотоцький Р. Д. Моделювання робочих процесів гідроімпульсного привода віброударного пристрою для руйнування гірських порід [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Коц, Я. В. Іванчук // XVІI Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях», 11-12 жовтня 2018 р. – Львів, 2018. – С. 58-60.
10. Навісний інерційний вібромолот [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Коц, Я. В.Іванчук, О. Д. Манжілевський // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування», Вінниця, 27-29 грудня 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – С. 58-61.
11. Іскович-Лотоцький Р. Д. Підвищення ефективності процесів розвантаження сипких матеріалів в сільськогосподарському виробництві [Електронний ресурс] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Я. В. Павленко // Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2018), 02 січня-06 червня 2018 р. : збірник матеріалів. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2018/paper/view/3627.
12. Іскович-Лотоцький Р. Д. Проект інерційної віброударної установки з гідроімпульсним приводом [Електронний ресурс] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, В. В. Снігур // Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2018), 02 січня-06 червня 2018 р. : збірник матеріалів. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2018/paper/view/3628.
13. Іскович-Лотоцький Р. Д. Огляд конструктивних і технологічних параметрів електромагнітів для електрогідравлічних розподільників [Електронний ресурс] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, В. П. Міськов // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/2682.
14. Іскович-Лотоцький Р. Д. Гібридне моделювання гідроімпульсного приводу установки для ударно-вібраційного зондування ґрунтів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Є. І. Івашко // «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» : VII Міжнародна науково-практична конференція, Чернігів, 24-27 квітня 2017 р. – Чернігів, 2017. – Т. 1. – С. 197-199.
15. Іскович-Лотоцький Р. Д. Гібридне моделювання двокаскадного клапана–пульсатора гідроімпульсного привода [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Я. П. Веселовський // «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» : VII Міжнародна науково-практична конференція, Чернігів, 24-27 квітня 2017 р. – Чернігів, 2017. – Т. 1. – С. 195-196.
16. Искович-Лотоцкий Р. Д. Моделирование рабочих процессов в пиролизной установке для утилизации отходов [Текст] / Р. Д. Искович-Лотоцкий, Я. В. Иванчук, Я. П. Веселовский // Инженерные системы-2017 : программа и тезисы докладов Международного форума. - Москва, 2017. - С. 20.
17. Інерційний вібропрес-молот [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Я. П. Веселовський, В. В. Снігур // Матеріали XVIII Міжнародної науково-технічної конференції АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика», м. Вінниця, 3-6 жовтня 2017 р. – Вінниця, 2017. – С. 87.
18. Іскович-Лотоцький Р. Д. Моделювання робочих процесів гідроімпульсного привода з однокаскадним клапаном пульсатором / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Я. П. Веселовський // XVI Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях», 26-27 жовтня 2017 р. – Вінниця, 2017. – С. 170-172.
19. Іскович-Лотоцький Р. Д. Підвищення ефективності розвантаження навалочних вантажів на транспортних засобах [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Я. В. Павленко // XVI Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях», 26-27 жовтня 2017 р. – Вінниця, 2017. – С. 38-39.
20. Іскович-Лотоцький Р. Д. Моделювання робочих процесів гідроімпульсного привода навісного обладнання для зондуванн грунтів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Є. І. Івашко // XVI Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях», 26-27 жовтня 2017 р. – Вінниця, 2017. – С. 147-149.
21. Искович-Лотоцкий Р. Д. Обоснование разработки гидромолота для зондирования грунтов [Текст] / Р. Д. Искович-Лотоцкий, Е. И. Ивашко // Перспективные направления развития финишных методов обработки деталей; виброволновые технологии : сборник трудов по материалам международного научного симпозиума технологов-машиностроителей, Ростов-на-Дону, 14-17 сентября 2016 г. – Ростов н/Д : ДГТУ, 2016. - С. 233-234." /> <meta name="DC.identifier" content="http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/13514" scheme="DCTERMS.URI" /> <meta name="DCTERMS.abstract" content="В статье проведено обоснование разработки гидромолота для зондирования почвы.
22. Іскович-Лотоцький Р.Д. Перспективи вібраційного розкочування кілець підшипників / Іскович-Лотоцький Р.Д., Івашко Є.І., Малінка Е.О. // Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта : матеріали тез доповідей міжнародної науково-технічної конференції, м. Одеса, 21-24 червня 2016 р. – Одеса-Київ : 2016. – С. 130.
23. Іскович-Лотоцький Р. Д. Охолоджувальна система шпиндельного вузла установки для розпилення порошків вольфраму [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький , Є. І. Івашко , О. С. Кучковський // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2016) : матеріали тез доповідей VІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернігів, 26–29 квітня 2016 р. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – С. 96-98.
24. Іскович-Лотоцький Р. Д. Розрахункова схема гідромолоту для зондування ґрунтів [Електронний ресурс] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Є. І. Івашко // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Молодь в технічних науках:дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2016), Вінниця, 4-10 травня 2016 р. - Електронні текстові дані. - 2016. - Режим доступу : http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=25&mat=247.
25. Міськов В. П. Використання електрогідравлічної системи керування приводом вібропресового обладнання [Електронний ресурс] / В. П. Міськов, Р. Д. Іскович-Лотоцький // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1263.
26. Зелінська О. В. Сучасні інноваційні Web-технології для розрахунку параметрів інерційного навантаження порошкових заготовок он-лайн [Електронний ресурс] / О. В. Зелінська, Р. Д. Іскович-Лотоцький // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1262.
27. Зелінська О. В. Системний підхід до підвищення ефективності процесів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів [Електронний ресурс] / О. В. Зелінська, Р. Д. Іскович-Лотоцький // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1261.
28. Веселовський Я. П. Розширення технологічних можливостей обробки деталей складної конфігурації на верстатах з паралельною кінематикою [Електронний ресурс] / Я. П. Веселовський, Р. Д. Іскович-Лотоцький // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1260.
29. Іванчук Я. В. Моделювання гідродинамічних процесів в системі очищення продуктів згорання в піролізній установці для утилізації відходів [Електронний ресурс] / Я. В. Іванчук, Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. П. Веселовський // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1392.
30. Іванчук Я. В. Застосування піролізних установок для утилізації побутових відходів [Електронний ресурс] / Я. В. Іванчук, Ю. В. Волинець, Р. Д. Іскович-Лотоцький // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1391.
31. Іскович-Лотоцький Р. Д. Застосування піролізних установок для утилізації відходів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Ю. В. Волинець // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем", 26-29 квітня 2016 р. : тези доповідей. –Чернігів, 2016. – С. 269-271.
32. Искович-Лотоцкий Р. Д. Моделирование рабочих процессов в пиролизной установке для утилизации отходов [Текст] / Р. Д. Искович-Лотоцкий, Я. В. Иванчук, Я. П. Веселовский // Тезисы докладов Международного форума «Инженерные системы-2016», 4-5 апреля 2016 г. – Москва, 2016. – С. 20-21.
33. Іскович-Лотоцький Р. Д. Електрогідравлічна система керування інерційним вібропрес-молотом [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, В. П. Міськов / Матеріали конференції. - 2016.
34. Іскович-Лотоцький Р. Д. Експериментальний стенд для дослідження гідроімпульсного провода вібромолота для зондування ґрунтів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Є. І. Івашко, І. В. Мартинович // Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування : тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції, м. Вінниця, 15-30 листопада 2016 р. – Вінниця : ВНТУ, 2016. - С. [?].
35. Іскович-Лотоцький Р. Д. Методика оптимізації конструктивних параметрів пресового обладнання на базі гідроімпульсного привода [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Я. П. Веселовський // Тези доповідей ІІ-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Гідро- та пневмоприводи машин», м. Вінниця, 15-16 листопада 2016 р. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – С. 95–97.
36. Іскович-Лотоцький Р. Д. Основні теоретичні положення робочих режимів вібраційного та віброударного обладнання з гідроімпульсним приводом [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Я. П. Веселовський // Тези доповідей ІІ-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Гідро- та пневмоприводи машин», м. Вінниця, 15-16 листопада 2016 р. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – С. 92–94.
37. Іскович-Лотоцький Р. Д. Експериментальний стенд для дослідження гідроімпульсного привода вібромолота для зондування ґрунтів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Є. І. Івашко, І. В. Мартинович // Тези доповідей ІІ-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Гідро- та пневмоприводи машин», м. Вінниця, 15-16 листопада 2016 р. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – С. 90–91.
38. Іскович-Лотоцький Р. Д. Вибір механічних параметрів гідроімпульсного привода вібраційної установки [Електронний ресурс] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига // Тези доповідей міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Сучасні вібраційні технології, машини, обладнання та динамічні процеси в них». м. Вінниця, 28-30 листопада 2016 р. - 2016. - Режим доступу : http://vibrokonf.vntu.edu.ua/Articles%202016/Bulyha.pdf.
39. Іскович-Лотоцький Р. Д. Динамічна модель гідроімпульсного приводу машини для вібраційного розкочування кілець кулькових підшипників [Електронний ресурс] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, О. Д. Манжілевський, Е. О. Малініна // Тези доповідей міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Сучасні вібраційні технології, машини, обладнання та динамічні процеси в них», м. Вінниця, листопад 2016 р. - 2016. – Режим доступу : http:// vibrokonf.vntu.edu.ua/Articles%202016/Manzh1.pdf.
40. Іскович-Лотоцький Р. Д. Електрогідравлічні розподілювачі що використовуються у гідроімпульсному приводі [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, В. П. Міськов // Тези доповідей міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Сучасні вібраційні технології, машини, обладнання та динамічні процеси в них», Вінниця, листопад 2016 р. - Вінниця, 2016. – Режим доступу : http://vibrokonf.vntu.edu.ua/Articles%202016/Miskov_tezi_vntu.pdf.
41. Искович-Лотоцкий Р. Д. Моделирование рабочих процессов в пиролизной установке для утилизации отходов [Текст] / Р. Д. Искович-Лотоцкий, Я. В. Иванчук, Я. П. Веселовский // Инженерные системы-2016 : программа и тезисы докладов Международного форума. - Москва, 2016. - С. 20.
42. Іскович-Лотоцкий Р. Д. Класифікація фізичних явищ вібраційних та віброударних технологічних процесів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцкий, Я. В. Іванчук, Я. П. Веселовський // Тези доповідей міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Сучасні вібраційні технології, машини, обладнання та динамічні процеси в них», Вінниця, листопад 2016 р. - Вінниця, 2016. – Режим доступу : http://vibrokonf.vntu.edu.ua/Articles%202016/Ivanchuck1.pdf.
43. Іскович-Лотоцкий Р. Д. Теоретичне дослідження технологічного процесу віброорієнтації [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцкий, Я. В. Іванчук, Ю. М. Волинець // Тези доповідей міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Сучасні вібраційні технології, машини, обладнання та динамічні процеси в них», Вінниця, листопад 2016 р. - Вінниця, 2016. – Режим доступу : http://vibrokonf.vntu.edu.ua/Articles%202016/Ivanchuck2.pdf.
44. Іскович-Лотоцький Р. Д. Перспективні напрямки ґрунтоущільнювальних машин [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Є. І. Івашко // Тези доповідей 75 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», 14-15 травня 2015 р. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 281-282.
45. Іскович-Лотоцький Р. Д. Перспективний гідроімпульсний віброударний пристрій для розвантаження кузовів-самоскидів транспортних засобів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Я. П. Веселовський // Тези доповідей 75 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту».14-15 мая. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 282-284.
46. Іскович-Лотоцький Р. Д. Гідроімпульсний привод установки для віброабразивної обробки деталей складної конфігурації [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, О. Д. Манжілевський // ХІІІ міжнародна науково-технічна конференція АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика», Чернігів, 19 – 20 вересня 2012 р. – Вінниця : ГЛОБУС-ПРЕС, 2012. – С. 147." /> <meta name="DC.identifier" content="http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/15219" scheme="DCTERMS.URI" /> <meta name="DCTERMS.abstract" content="Стаття присвячена особливостям використання гідроімпульсного приводу в установках для віброабразивної обробки виробів складної конфігурації для підвищення інтенсифікації процесу фінішної обробки
47. Іскович-Лотоцький Р. Д. Використання механізмів паралельної кінематики в установках для віброабразивної обробки деталей складної конфігурації [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, О. Д. Манжілевський, Ю. В. Булига // Тези Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Сучасні вібраційні технології, машини, обладнання та динамічні процеси».- 2015. - Режим доступу : http://vibrokonf.vntu.edu.ua/index_material.html.
48. Іскович-Лотоцький Р. Д. Моделювання робочих процесів віброударного пристрою для розвантаження кузовів-самоскидів транспортних засобів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Я. П. Веселовський // Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція" «Гідро- та пневмоприводи машин-сучасні досягнення та застосування", 22 грудня 2014р. – 11 січня 2015р. : тези доповідей. – Вінниця, 2014. – 54-55 с.
49. Іскович-Лотоцький Р. Д., Міськов В. П., Івашко Є. І. Вібропрес-молот з електрогідравлічним керуванням
50. Іскович-Лотоцький Р. Д. Моделювання робочих процесів віброударного пристрою для розвантаження кузовів самоскидів траснпортних засобів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Я. П. Веселовський // Збірник тез доповідей І-ої Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування», м. Вінниця, 22 грудня 2014 р. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – С. 54–55.
51. Іскович-Лотоцький Р. Д., Міськов В. П., Слабкий А. В. Вимірювальний комплекс вібропрес-молота з електрогідравлічним керуванням
52. Искович-Лотоцкий Р.Д. Современное оборудование для виброабразивной обработки на основе гидроимпульсного привода / Искович-Лотоцкий Р. Д., Манжилевський О.Д. // Сборник трудов международной научно-технической конференции 27-28 февраля. - Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2013." /> <meta name="DC.identifier" content="http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/15290" scheme="DCTERMS.URI" /> <meta name="DCTERMS.abstract" content="В статье приведен обзор современного для виброабразивной обработки с приводами различного типа, в том числе, и на основе гидроимпульсного поводу и коротко представлено сравнение их преимуществ и недостатков.
53. Іскович-Лотоцький Р. Д. Експериментальне дослідження робочих режимів гідроімпульсного приводу вібраційної розкочувальної машини [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Д. В. Повстенюк // Тези Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Сучасні вібраційні технології, машини, обладнання та динамічні процеси», Вінниця, 19-21 листопада 2013 р. - 2013. - Режим доступу : http://vibrokonf.vntu.edu.ua/Articles/odshipnik_ivanchuck.pdf.
54. Іскович-Лотоцький Р. Д. Моделювання ударного навантаження на кузов автомобіля-самоскида при розвантаженні вантажу [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Я. П. Веселовський // Тези Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Сучасні вібраційні технології, машини, обладнання та динамічні процеси», Вінниця, 19-21 листопада 2013 р. - 2013. - Режим доступу : http://vibrokonf.vntu.edu.ua/Articles/udar_ivanchuck.pdf.
55. Іскович-Лотоцький Р. Д. Оптимізація параметрів віброзбуджувача гідроімпульсних приводів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Я. П. Веселовський // XIV Міжнародна науково-технічна конференція АС ПГП "Промислова гідравліка і пневматика", Одеса, 18-19 вересня 2013 р. - Вінниця : "ГЛОБУС-ПРЕС", 2013. - С.101.
56. Іскович-Лотоцький Р. Д. Шпиндельний вузол установки з розпилення порошків металів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Я. П. Веселовський // 11-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові, 15–17 травня 2013 р. - Львів : КІНПАТРІ ЛТД. - 2013. - С. 165.
57. Іскович–Лотоцький Р. Д. Оцінювання комерційного потенціалу розробки установки для розпилення порошків вольфраму [Електронний ресурс] / Р. Д. Іскович–Лотоцький, Я. В. Іванчук, Є. І. Івашко // Міжнародна науково–технічна інтернет–конференція" «Сучасні вібраційні технології, машини, обладнання та динамічні процеси", 19-21 листопада 2013 р. – Вінниця, 2013. – Режим доступу: http://vibrokonf.vntu.edu.ua/index_material.html.
58. Севостьянов І. В. Аналіз механізму та ефективності процесів потокового віброударного очищення вологих дисперсних матеріалів [Текст] / І. В. Севостьянов, Р. Д. Іскович-Лотоцький, С. В. Любин // ХІІІ міжнародна науково-технічна конференція АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика», Чернігів, 19 – 20 вересня 2012 р. – Вінниця : ГЛОБУС-ПРЕС. – С. 118.
59. Визначення робочих параметрів гідроімпульсного вібропреса для потокового віброударного зневоднення вологих дисперсних матеріалів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов, Я. В. Іванчук, В. С. Любин // Матеріали XVII міжнародної науково-технічної конференції «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці», м. Черкаси, 17 – 20 квітня 2012 р. – 2012. – С. 140.
60. Піролізна установка утилізації медичних відходів з додатковим очищенням атмосферних викидів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Я. П. Веселовський, В. І. Повстенюк // «Сучасні технології в промисловому виробництві» : матеріали II Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції, м. Суми, 17-20 квітня 2012 р. – Суми : СумДУ, 2012. – Ч. 2. – С. 97–98.
61. Іскович-Лотоцький Р. Д. Шпиндельний вузол установки з розптлення порошків металів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Я. П. Веселовський // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : тези доповідей, 7-9 листопада 2012 р. - Львів : КІНПАТРІ ЛТД, 2012. - С. 66.
62. Іскович-Лотоцький Р. Д. Дослідження напружено-деформованого стану кузова автомобіля-самоскида при віброударному розвантаженні вантажу [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Я. П. Веселовський // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення та експлуатації машинобудівних конструкцій, 7-9 листопада 2012 р. – Львів : КІНПАТРІ ЛТД, 2012. – С. 118.
63. Іскович-Лотоцький Р. Д. Відцентрова роторна установка для отримання порошків металів з гідросистемою примусового охолодження [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Д. В. Повстенюк, В. П. Міськов // Матеріали ІІ Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції, м. Суми, 17-20 квітня 2012 р.- 2012. - Ч. 2. - С. 175-176.
64. Іскович-Лотоцький Р. Д. Система керування віброзбуджувачем гідроімпульсного приводу[Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, В. П. Міськов // Матеріали ІІ Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції, м. Суми, 17-20 квітня 2012 р.. - 2012. - С. 58-59.