Іскович-Лотоцький Ростислав Дмитрович

Кафедра: Кафедра Галузевого машинобудування
Посада: професор

Навчально-методична робота

Навчальні посібники (13)

1. Іванчук Я. В. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. Частина 1. Основні закони, рівняння та визначення : навчальний посібник / Я. В. Іванчук, Р. Д. Іскович-Лотоцький. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 183 с.
2. Іскович-Лотоцький Р. Д. Системи автоматизованого проектування устаткування автоматизованого виробництва. Практикум. Самостійна та індивідуальна робота студентів [Текст] : навчальний посібник / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, Я. В. Іванчук. — Вінниця : ВНТУ, 2012 — 119 с.
3. Іскович-Лотоцький Р. Д. Системи автоматизованого проектування устаткування автоматизованого виробництва [Текст] : лабораторний практикум / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, Я. В. Іванчук. — Вінниця : ВНТУ, 2012 — 81 с.
4. Іскович-Лотоцький Р. Д. Обладнання автоматизованих виробництв. Частина 1. Верстати-автомати : навчальний посібник / Р. Д. Іскович-Лотоцький, О. Д. Манжілевський – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 92 с." /> <meta name="DC.identifier" content="http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/15291" scheme="DCTERMS.URI" /> <meta name="DCTERMS.abstract" content="Посібник містить основні поняття про автоматизацію металорізальних верстатів. В посібнику наведено класифікацію верстатів-автоматів і напівавтоматів, системи керування автоматичними верстатами, а також викладені основні відомості про конструкцію та принцип роботи найбільш розповсюджених кулачкових токарних автоматів і напівавтоматів.
5. Іскович-Лотоцький Р. Д.Зубо- та різьбооброблювальні металорізальні верстати [Текст] : навчальний посібник / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Л. К. Поліщук, О. В. Поліщук. - Вінниця : ВНТУ, 2008. - 127 с.
6. Поліщук Л. К. Обладнання та транспорт механообробних цехів [Текст]. Частина 1. Кінематика верстатів / Л. К. Поліщук, Р. Д. Іскович-Лотоцький. - Вінниця : ВНТУ, 2006. - 154 с.
7. Іскович-Лотоцький Р. Д. Приводи автоматизованого устаткування [Текст] : навчальний посібник / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов. - Вінниця : «УНІВЕРСУМ – Вінниця», 2004. – 205 с.
8. Іскович-Лотоцький Р. Д. Історія інженерної діяльності [Текст]. Ч. ІІІ : навчальний посібник / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов. - Вінниця : ВДТУ, 2003. – 121 с.
9. Іскович-Лотоцький Р. Д. Історія інженерної діяльності [Текст]. Ч. ІІ : навчальний посібник / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов. - Вінниця : ВДТУ, 2003. – 127 с.
10. Іскович-Лотоцький Р. Д. Історія інженерної діяльності [Текст]. Ч. І : навчальний посібник / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов. - Вінниця : ВДТУ, 2003. – 123 с.
11. Іскович-Лотоцький Р. Д. Приводи автоматизованого устаткування [Текст]. Ч. ІІ : навчальний посібник / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов. - Вінниця : ВДТУ. - 2002. - 93 с.
12. Іскович-Лотоцький Р. Д. Приводи автоматизованого устаткування [Текст]. Ч. ІІІ : навчальний посібник / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов. - Вінниця : ВДТУ. - 2002. – 80 с.
13. Іскович-Лотоцький Р. Д. Приводи автоматизованого устаткування [Текст]. Ч. ІV : навчальний посібник / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов. - Вінниця : ВДТУ, 2002. – 106 с.