Іскович-Лотоцький Ростислав Дмитрович

Резюме

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРОЮ ГАЛУЗЕВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ, Д.Т.Н., ПРОФЕСОР

   Закінчив Вінницький філіал Київського політехнічного інституту. З 1970 р. – прийнятий інженером-конструктором третьої категорії. В 1971р. зарахований на посаду інженера Вінницького філіалу Київського політехнічного інституту. З 1972 р. переведений на посаду асистента кафедри металорізальних верстатів та інструментів (МРВ та ОАВ). З 1976 р. переведений на посаду старшого викладача кафедри МРВ та ОАВ. З 1977 р. переведений на посаду доцента кафедри МРВ та ОАВ. У 1987р. захистив докторську дисертацію на тему: "Основи теорії розрахунку і розробка процесів і обладнання для віброударного пресування заготовок виробів із порошкових матеріалів". В 1988 р. переведений на посаду професора і завідувача кафедри МРВ таОАВ. В 1993 р. переведений на посаду завідувача кафедри металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих виробництв.

  Здійснює науково-дослідну та конструкторську роботу в напрямі "Теорія розрахунку і розробка вібраційних процесів та обладнання", "Виробництво енергоносіїв із органічних відходів з використанням технологій фазового розділення, піролізу та газо- і парогенерації", є автором понад 200 наукових праць, авторських свідоцтв, монографій та навчальних посібників. 

   Викладає дисципліни «Гідравліка, гідро- та пневмопривод», «Системи вібраційних приводів технологічних машин», «Приводи автоматизованого устаткування», «Обладнання та транспорт механообробних цехів».

Контактна інформація: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, кімн. 1212; тел. (0432) 598-523

e-mail: islord@vntu.edu.ua

Профіль у Google Scholar                                Репозитарій ВНТУ