Іскович-Лотоцький Ростислав Дмитрович

Кафедра: Кафедра Галузевого машинобудування
Посада: професор

Резюме

Народився 6 червня 1947 р. у м. Чернівці, де закінчив СШ № 35
у 1965 р. В 1970 р. отримав диплом з відзнакою інженера-механіка
Київського політехнічного інституту. Трудовий шлях почав
у Вінницькому національному технічному університеті, в якому
пропрацював майже 50 років. Спочатку інженером-конструктором,
згодом — асистентом кафедри металорізальних верстатів та
інструментів. З 1976 р. — старший викладач, з 1977 р. — доцент
кафедри. У 1988–1993 рр. — професор і завідувач кафедри
проектування обладнання автоматизованих виробництв.
З 1993 р. обіймає посаду завідувача кафедри металорізальних верстатів та обладнання
автоматизованих виробництв (з 2016 р. — кафедра галузевого машинобудування). Кафедра
проводить підготовку інженерів-конструкторів для різних галузей машинобудування. Як
результат, випускники кафедри успішно працюють на провідних підприємствах країни,
очолюють фірми та установи.
У 1974 р. Р.Д. Іскович-Лотоцький став кандидатом технічних наук, а у 1987 р. — доктором
технічних наук. Обидва захисти відбулися у спецраді Московського вищого технічного
училища ім. М. Баумана. Докторська дисертація «Основи теорії розрахунку і розробка процесів
і обладнання для віброударного пресування заготовок виробів із порошкових матеріалів»,
згодом стала основою для створення наукової школи.
Нині Ростислав Дмитрович здійснює науково-дослідну та конструкторську роботу з теорії
розрахунку і розробки вібраційних процесів та обладнання з гідроімпульсним приводом,
виробництва енергоносіїв із органічних відходів з використанням технологій фазового
розділення, піролізу та газо- і парогенерації. В результаті розроблені: нові конструкції
установок віброабразивної обробки та поверхневого шару металевих виробів. Розроблені
теоретичні основи процесів високотемпературного розкладання i окислення токсичних
компонентів відходів з подальшим очищенням викидів та ефективним використанням теплової
енергії.

Публікацій 260

Хобі Науково-дослідницька діяльність

Контактна інформація https://www.facebook.com/profile.php?id=100025821382238&fref=pb&hc_location=friends_tab

Електронна пошта islord@vntu.edu.ua